• Cerere atribuire numar de ordine                                      
  • Declaratie pe proprie raspundere        
  • Copie certificat de inregistrare
  • Copie carte de identitate
  • Copie declaratie privind sediile secundare-daca adresa punctului de lucru,nu coincide cu cea a sediului.
  • Procesul verbal de sigilare a a.m.e.f.