Acte necesare pentru radierea a.m.e.f.

  • Copie proces verbal  de predare memorie fiscala a a.m.e.f.
  • Copie certificat de inregistrare
  • Cerere de radiere numar de ordine                                             Cerere RADIERE.doc (23040)
  • Copie carte de identitate