Datecs dp150

Noul model de case de marcat DP150 avizat in conformitate cu prevederile Art.3alin.(2) din OUG28 / 1999, Art.17 lit.f) din Normele de aplicare! 

PrincipalelemodificarialenouluimodeldecasademarcatDP150:

  • tastaturainlimbaromana
  • meniuprietenosspecialreconfigurat
  • interfetemultiple,inclusivLAN
  • modemdecomunicatieincorporatcuSIMdedateinstalat
  • PINPADreadypentruconectaredispozitivdeacceptarecarduribancaremarcaDATECS

Pret : 1200 lei (tva inclus )

Datecs dp25

NoulmodeldecasademarcatDP25esteavizatinconformitatecuprevederileArt.3alin.(2)dinOUG28/1999,Art.17lit.f)dinNormeledeaplicare.

PrincipalelemodificarialenouluimodeldecasademarcatDP25:

  • tastaturainlimbaromana
  • meniuprietenosspecialreconfigurat
  • interfetemultiple,inclusivLAN
  • modemdecomunicatieincorporatcuSIMdedateinstalat
  • PINPADreadypentruconectaredispozitivdeacceptarecarduribancaremarcaDATECS

Pretulinclude:Taxatimbruverde,CartedeInterventie,RegistrulSpecial,CasademarcatmodelDP25,Adaptoralimentar9Vcucablu,CabluSerial.

Pret : 1200 lei ( tva inclus )